Optometria

Optometria: dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną, usprawnieniem, zachowaniem i rozwojem tego procesu.

Optometrysta: to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód medyczny należący do systemu ochrony zdrowia. Osoba go wykonująca praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Zawód ten wpisany jest do systemu ochrony zdrowia w wykazie pod pozycją 223905.

Anna Sikora, właściciel firmy, to inżynier optyki i optometrii, zatem ktoś wszechstronnie przygotowany do badania najważniejszego Państwa zmysłu jakim jest wzrok.

Badanie możliwe jest codziennie.

Telefoniczne umawianie wizyt:

(71) 329-40-20