Visioffice

Nowy wymiar w personalizacji

Visioffice jest pierwszym systemem pozwalającym na dynamiczny pomiar oka w technologii 3D,  która pozwala uzyskać, z niezwykłą dokładnością, każdy możliwy parametr wymagany dla każdej soczewki. Poprzez  nowoczesny interfejs ,oprogramowanie Visioffice pozwala zademonstrować  specjalistyczną więdzę dzięki zindywidualizowanym symulacjom i interaktywnym animacjom.

Visioffice oferuje wiele zalet:

Szybkie i dokładne pomiary
Wszystkie potrzebne pomiary mogą zostac wykonane szybko, łatwo i dokładnie dla każdej spersonalizowanej soczewki.

Wielofunkcyjny i nowoczesny system
Visioffice to wielofunkcyjny i nowoczesny system pomiarowy całkowicie zintegrowany na każdym etapie procesu przygotowywania.

Proste i ustandardyzowane pomiary
Visioffice upraszcza i standaryzuje proces pomiarowy dla całego zespołu, zapewniając najlepsze wyniki dla swoich pacjentów.

Dynamiczny pomiar w technologii 3D
Visioffice pozwala na unikalny parametr – centrum obrotu gałki oka w 3D konieczny do zamówienia najbardziej zindywidualizowanych soczewek  – eyecode.

Interaktywne wsparcie sprzedażowe soczewek
Wraz z pełną gamą modułów demonstracyjnych, które są zintegrowane w oprogramowaniu Visioffice, uzyskujesz informację o korzyściach wynikających z zalecanych soczewek.

Najlepsza kompatybilność
Wszystkie dane mogą zostać pobrane z innych urządzeń (Essibox, OpsysWeb)